Історія Другої світової та німецько-радянської війн,
локальних війн і збройних конфліктів ХХ століття.
Теоретичне та практичне музеєзнавство.
Інтеграція історичної науки з музейною практикою.
МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО
Микола БАЛАБАН
ДЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ БИТВИ ЗА ЛЬВІВСЬКИЙ ВИСТУП У НІМЕЦЬКОМУ ВІЙСЬКОВОМУ АРХІВІ ФРАЙБУРГА
завантажити
Златко ЗЛАТАНОВ
ЕЛЕКТРОННО-КАРТОГРАФІЧНИЙ ПРОЕКТ «МІСЦЯ ПАМ’ЯТІ ПРО ДРУГУ СВІТОВУ ВІЙНУ НА МАПІ УКРАЇНИ»: ПОТЕНЦІЙНИЙ ДЖЕРЕЛЬНИЙ КОНТЕНТ
завантажити
Аліна ІВАНЕНКО
УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В ЛЕЩАТАХ НАЦИСТСЬКОГО «НОВОГО ПОРЯДКУ»: ОГЛЯД СУЧАСНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
завантажити
Юрій СКРИПНИЧЕНКО
МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЙНОЇ ВЛАДИ В СФЕРІ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА ХАРКІВЩИНІ В 1941–1943 рр.
завантажити
УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО, ВІЙНА ТА РЕВОЛЮЦІЙНІ ЗСУВИ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
Олена ДЕНИСЕНКО
ПРОБЛЕМА ПОВЕРНЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ У ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (1918)
завантажити
Андрій ЛИСЕНКО
УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПОВСТАНЦІВ У ЗБРОЙНОМУ ПРОТИСТОЯННІ НА УКРАЇНСЬКИХ ТЕРЕНАХ У 1918–1919 рр.
завантажити
ГРАНІ ВІЙНИ
Володимир РУГАЛЬ
ПОХОВАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ВЕРМАХТУ ТА ЙОГО СОЮЗНИКІВ У м. КИЄВІ
завантажити
РЕАЛІЇ ОКУПАЦІЙНОГО ПОВСЯКДЕННЯ
Олексій ГОНЧАРЕНКО
ОСОБОВИЙ СКЛАД УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІЦІЙНИХ ФОРМУВАНЬ РАЙХСКОМІСАРІАТУ «УКРАЇНА» В ОКУПАЦІЙНОМУ ПОВСЯКДЕННІ: ЖЕРТВИ ОБСТАВИН, ПАТОЛОГІЧНІ КАТИ ЧИ ІДЕЙНІ ПРОТИВНИКИ РАДЯНСЬКОГО РЕЖИМУ? (1941–1944)
завантажити
ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ
Дмитро ВЄДЄНЄЄВ, Андрій СЛЮСАРЕНКО
ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП СТВОРЕННЯ СИЛ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ: СПРЯМОВАНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ЗАХОДИ
завантажити
НАУКА В МУЗЕЇ
Лариса НЕСТЕРУК
АНАЛІЗ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ ДОЛЬ ЗАГИБЛИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ВИЯВЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ПРО ЗАГИБЕЛЬ ЗА 2018 РІК
завантажити
МУЗЕЙНЕ ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО
Богдан ГАЛЬЧИНСЬКИЙ
КОЛЕКЦІЇ З РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ. ДЖЕРЕЛЬНО-ІНФОРМАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
завантажити
Світлана ДЕМЧЕНКО
ДОЛІ ПОДІЛЬСЬКИХ ЄВРЕЇВ (за матеріалами колекції «Непрочитані листи 1941-го»)
завантажити
Ярослава ПАСІЧКО
«АКЦІЯ-51»
завантажити
Оксана ЯНКОВЕНКО
ВИШИВАНКИ У ФОНДОВОМУ ЗІБРАННІ МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ: ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ ЗРІЗ І МУЗЕЙНИЙ КОНТЕНТ
завантажити
ОСОБЛИВОСТІ МУЗЕЙНОГО НАУКОВОГО КОМПЛЕКТУВАННЯ
Володимир КРИМІНСЬКИЙ
ДО ПИТАННЯ КОМПЛЕКТУВАННЯ МУЗЕЙНИХ ФОНДІВ У РАМКАХ МУЗЕЙНИХ ЕКСПЕДИЦІЙ
завантажити
МУЗЕЙНА КОМУНІКАЦІЯ
Наталя ФІЛАТОВА
ЗАПИТ ПРО МАОРІЙСЬКОГО ВОЇНА, ЗАГИБЛОГО В УКРАЇНІ
завантажити
ХРОНІКА НАУКОВОГО ЖИТТЯ
Наталія ГАМАРНИК
НАУКОВО-ГУМАНІТАРНИЙ МУЗЕЙНИЙ ПРОЕКТ «РОДИННА ПАМ’ЯТЬ ПРО ВІЙНУ». ПІДСУМКИ 2018 РОКУ
завантажити
Світлана ДЕМЧЕНКО
НАУКОВО-ГУМАНІТАРНИЙ МУЗЕЙНИЙ ПРОЕКТ «УВАГА! ПОШУК! НЕПРОЧИТАНІ ЛИСТИ 1941-ГО…». ПІДСУМКИ 2018 РОКУ
завантажити
ІЗ ПРАКТИКИ МУЗЕЙНОЇ РЕСТАВРАЦІЇ
Ірина РУДЕНКО
РЕСТАВРАЦІЯ КАРТ У НАЦІОНАЛЬНОМУ МУЗЕЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ
завантажити
НАШІ АВТОРИ