Історія Другої світової та німецько-радянської війн,
локальних війн і збройних конфліктів ХХ століття.
Теоретичне та практичне музеєзнавство.
Інтеграція історичної науки з музейною практикою.
Про нас

Електронний науковий фаховий журнал «ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНИЙ МЕРИДІАН».

Засновано в 2013 році.

Періодичність – щоквартально.

Співзасновники: Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс. Інститут історії України НАН України

Друкується за рішенням: Вченої ради Національного музею історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс. Вченої ради Інституту історії України НАН України

Концептуальні засади електронного наукового фахового журналу «ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНИЙ МЕРИДІАН» базуються на сучасних наукових підходах до висвітлення широкої проблематики історії Другої світової та німецько-радянської війн, локальних війн і збройних конфліктів ХХ століття, теоретичного та практичного музеєзнавства, підтримують традиції інтеграції історичної науки з музейною практикою. Основні рубрики охоплюють різні галузі військово-історичної науки та музеології. Періодичне видання покликане сприяти поширенню досвіду науково-дослідної, науково-освітньої, науково-експозиційної та виробничої діяльності військово-історичних музеїв, становленню кадрів вищої кваліфікації. Науковий журнал розрахований на фахівців різних галузей науки.

Редакційна рада

Литвин В.М. – академік НАН України, завідувач кафедри новітньої історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова Наглядової ради Національного музею історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс

Смолій В.А. – академік НАН України, директор Інституту історії України НАН України

Колесник В.Ф. – член-кореспондент НАН України, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Редакційна колегія

Голова колегії – Легасова Л.В., заступник генерального директора з наукової роботи Національного музею історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс

Заступник голови колегії, науковий редактор – Лисенко О.Є., доктор історичних наук, завідувач відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії України НАН України

Науковий редактор – Патриляк І.К., доктор історичних наук, професор кафедри новітньої історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Відповідальний редактор – Сімперович В.М., кандидат історичних наук, вчений секретар Національного музею історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс

Вронська Т.В., доктор історичних наук, старший науковий співробітник відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії України НАН України

Грицюк В.М., кандидат історичних наук, начальник Гуманітарного інституту Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

Капелюшний В.П., доктор історичних наук, завідувач кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ковальчук І.П., генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс

Майборода О.М., доктор історичних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України

Махцевіч Павел (Machcewicz Paweł), доктор габілітований, професор, директор Музею Другої світової війни (м. Гданськ, Польща)

Удод О.А., доктор історичних наук, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, завідувач відділу української історіографії Інституту історії України НАН України

Фоміна В.П., завідувач науково-методичного відділу Національного музею історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс

Шевченко Н.О., Заслужений працівник культури України

Науково-допоміжна група

Бедрик Ю.І. – коректор

Шумахер І.В. – коректор

Нікітіна С.В. – макет, верстка