Історія Другої світової та німецько-радянської війн,
локальних війн і збройних конфліктів ХХ століття.
Теоретичне та практичне музеєзнавство.
Інтеграція історичної науки з музейною практикою.
Про журнал

ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНИЙ МЕРИДІАН: ЕЛЕКТРОННИЙ НАУКОВИЙ ФАХОВИЙ ЖУРНАЛ / Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс; Інститут історії України НАН України. – К.: Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс, 2013. – Виходить щоквартально. – ISSN 2310-1326

Тематика: історія Другої світової та німецько-радянської війн, локальних війн і збройних конфліктів ХХ століття; теоретичне та практичне музеєзнавство;інтеграція історичної науки з музейною практикою.

Згідно рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України електронний науковий фаховий журнал «Військово-історичний меридіан» визнано фаховим виданням у галузі історичних наук (наказ № 793 від 4 липня 2014 р.)

Рік заснування: 2013

Редакційна рада: Литвин В.М., Смолій В.А., Колесник В.Ф.

Редакційна колегія: Легасова Л.В. (голова колегії), Лисенко О.Є. (заступник голови колегії, науковий редактор), Патриляк І.К. (науковий редактор), Сімперович В.М. (відповідальний редактор), Вронська Т.В., Грицюк В.М., Капелюшний В.П., Ковальчук І.П., Майборода О.М., Махцевіч П., Удод О.А., Фоміна В.П., Шевченко Н.О.

До уваги авторів!

Формується черговий випуск електронного наукового журналу «Військово-історичний меридіан». Журнал вийде до 31.12.22. Статті до чергового випуску надсилати до 31.01.23 (включно). Наукові статті та матеріали (повідомлення, рецензії, відгуки тощо) просимо надсилати тільки електронною поштою.