Історія Другої світової та німецько-радянської війн,
локальних війн і збройних конфліктів ХХ століття.
Теоретичне та практичне музеєзнавство.
Інтеграція історичної науки з музейною практикою.
МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО
Любов ЛЕГАСОВА
«НЕПРОЧИТАНІ ЛИСТИ 1941-ГО» ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ КАМ’ЯНЦЯ-ПОДІЛЬСЬКОГО В ПЕРШІ ДНІ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ
завантажити
Микола ГОЛОВКО
НАЦІОНАЛЬНІ СВІТОГЛЯДНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПЕРІОДУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ЗАРУБІЖНА ІСТОРІОГРАФІЯ
завантажити
Тетяна СТРІХАРСЬКА
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКІ КНИЖКИ ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ФОНДОВОЇ КОЛЕКЦІЇ МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ «НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 1941 – 1945 рр.»)
завантажити
ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ
Володимир СЕРГІЙЧУК
МИКОЛА ДУХОВ. ТВОРЕЦЬ НАЙОРИГІНАЛЬНІШИХ РОЗРОБОК
завантажити
ГРАНІ ВІЙНИ
Володимир ТРЕТЯК
ПРИЧИНИ ТА ОБСТАВИНИ ФОРМУВАННЯ 1-ГО УКРАЇНСЬКОГО ФРОНТУ
завантажити
Ярослава ПАСІЧКО
ВИСАДКА ВІЙСЬК У НОРМАНДІЇ. ОПЕРАЦІЯ «ОВЕРЛОРД»
завантажити
УКРАЇНСЬКИЙ ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ
Іван ПАТРИЛЯК
ДІЯЛЬНІСТЬ АГЕНТУРНО-БОЙОВОЇ ГРУПИ «ФОРТ» ЯК ПРИКЛАД БОРОТЬБИ РАДЯНСЬКИХ ОРГАНІВ ДЕРЖБЕЗПЕКИ ЗІ ЗБРОЙНИМ ПІДПІЛЛЯМ ОУН У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД
завантажити
ЕКОНОМІКА
Тетяна ШЕЛЕЙКО
ПІДГОТОВКА РОБІТНИЧИХ КАДРІВ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ ТРУДОВИХ РЕЗЕРВІВ НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ ВІЙНИ (1944 – 1945 рр.)
завантажити
МУЗЕЙ І СУСПІЛЬСТВО
Войцех ЛУКАШУН / Wojciech ŁUKASZUN
«ВОЯЦЬКА ДОЛЯ. ЩОДЕННЕ ЖИТТЯ ВОЇНІВ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ» ЗВІТ ПРО ВІДКРИТТЯ 29 ТРАВНЯ 2014 р. ВИСТАВКИ В ЗАМКОВОМУ МУЗЕЇ В МАЛЬБРОКУ / “ŻOŁNIERSKA DOLA. ŻYCIE CODZIENNE ŻOŁNIERZY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ“ SPRAWOZDANIE Z OTWARCIA WYSTAWY W MUZEUM ZAMKOWYM W MALBORKU 29.05.2014 R.
завантажити
Тамара КУЦАЄВА
КОМФОРТИЗАЦІЯ ВІДВІДУВАННЯ МУЗЕЮ
завантажити
ХРОНІКА НАУКОВОГО ЖИТТЯ
Віталій ГЕДЗ
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: «ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В УКРАЇНІ: АСПЕКТИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ»
завантажити
НАШІ АВТОРИ