Історія Другої світової та німецько-радянської війн,
локальних війн і збройних конфліктів ХХ століття.
Теоретичне та практичне музеєзнавство.
Інтеграція історичної науки з музейною практикою.
МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО
Віталій ГОРОБЕЦЬ
КОНТЕНТ-АНАЛІЗ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У МУЗЕЙНІЙ КОЛЕКЦІЇ «НЕПРОЧИТАНІ ЛИСТИ 1941-го»
завантажити
Данило ГРЕГУЛЬ
УКРАЇНСЬКИЙ СПОРТ ПІД ОКУПАЦІЄЮ КРАЇН «ОСІ»: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АСПЕКТИ
завантажити
ГРАНІ ВІЙНИ
Ганна РАФАЛЬСЬКА
СТРАТЕГІЇ ВИЖИВАННЯ МИСТЕЦЬКОЇ ЕЛІТИ м. КИЇВ У ПЕРІОД НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ХОРОВОЇ КАПЕЛИ ПЕТРА ГОНЧАРОВА)
завантажити
УКРАЇНСЬКИЙ ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ
Микола МИХАЛЕВИЧ
АНДРІЙ МИХАЛЕВИЧ «КОС» – РЕФЕРЕНТ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ ОУН КОВЕЛЬСЬКОЇ ОКРУГИ
завантажити
НАУКА В МУЗЕЇ
Тарас ГОРОДНЯК
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ГОЛОКОСТУ В ПРОСВІТНИЦЬКІЙ РОБОТІ МУЗЕЮ
завантажити
Наталя ФІЛАТОВА, Віта КОНІНА
АНАЛІЗ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ З УСТАНОВЛЕННЯ ДОЛЬ ЗАГИБЛИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ВИЯВЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ПРО ЗАГИБЕЛЬ ЗА 2020 р.
завантажити
НАШІ АВТОРИ