History of the Second World War and the Great Patriotic War,
local wars and armed conflicts of the 20th century.
Theoretical and practical museology.
Integration of historical science with museum practice.
НАУКА В МУЗЕЇ
Наталія ШЕВЧЕНКО
АНТРОПОЦЕНТРИЧНИЙ ФОРМАТ ВІЙНИ ТА ФОРМУВАННЯ КОЛЕКТИВНОЇ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ У ВИСТАВКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ «НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 1941–1945 РОКІВ»
завантажити
ГРАНІ ВІЙНИ
Володимир ШЕВЧЕНКО
POТА ім. Т. ШЕВЧЕНКА В ПЕРШИХ БОЯХ ІЗ ФАШИЗМОМ
завантажити
Анатолій ЧАЙКОВСЬКИЙ
ІСТОРІЯ ПОЛОНУ: ТРАГЕДІЯ І ФАРС
завантажити
НАЦИСТСЬКИЙ ОКУПАЦІЙНИЙ РЕЖИМ
Оксана САЛАТА
МЕХАНІЗМИ ТА ФОРМИ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ НА НАСЕЛЕННЯ ВОЛИНІ В ПЕРІОД НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ 1941–1944 рр.
завантажити
Максим ГЛАВАЦЬКИЙ
КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЙНОЇ ВЛАДИНА ТЕРИТОРІЇ ГЕНЕРАЛЬНОЇ ОБЛАСТІ «КИЇВ» 1941-1944 рр.
завантажити
Юрій ЛЕВЧЕНКО
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ «ЛЮДСЬКОГО РЕСУРСУ» В АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЯХ УКРАЇНИ В РОКИ ОКУПАЦІЇ
завантажити
ЕКОНОМІКА
Ігор ВЄТРОВ
ПОЧАТОК ВІДБУДОВНОЇ ЕПОПЕЇ В УКРАЇНІ (1943-1944 рр.): ІНДУСТРІАЛЬНА СТРАТЕГІЯ
завантажити
Руслан ГУЛА
ЧИННИК РАДЯНСЬКОГО ПАТРІОТИЗМУ У ВІДНОВЛЕННІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВ НАРОДНОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УРСР У 1943–1944 рр.
завантажити
ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ
Андрій РУККАС
ВІН СТОЯВ НА ЧОЛІ ВІЙСЬКОВОЇ РОЗВІДКИ УНР У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД: ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ СОТНИКА ВАСИЛЯ НЕДАЙКАШІ
завантажити
Володимир РУГАЛЬ
ВАСИЛЬ ПЕТРОВ: ЗВИВИСТИМИ ДОРОГАМИ ВІЙНИ МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО
завантажити
Світлана ДАЦЕНКО
ПИШУ ТОБІ З-ПІД СТАЛІНГРАДА (на основі епістолярної колекції Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років»)
завантажити
ХРОНІКА НАУКОВОГО ЖИТТЯ
Дмитро ВЄДЄНЄЄВ
БИТВА ЗА ДНІПРО – ВУЗЛОВА ПОДІЯ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ ВІД ГІТЛЕРИЗМУ. Нотатки з Всеукраїнської наукової конференції
завантажити
Олександр ЛИСЕНКО
ВИЗВОЛЕННЯ КИЄВА ВІД ГІТЛЕРІВСЬКИХ ОКУПАНТІВ ОЧИМА МУЗЕЙНИКІВ: ТРИ ВИСТАВКИ З НАГОДИ ОДНОГО ЮВІЛЕЮ
завантажити
Віталій ГЕДЗ
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПОВЕРНЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАДБАННЯ: ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПІВПРАЦІ»
завантажити
РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ
Катерина ДВІРНА
ФЛАГМАН МУЗЕЙНОЇ НАУКИ
завантажити
НАШІ АВТОРИ