History of the Second World War and the Great Patriotic War,
local wars and armed conflicts of the 20th century.
Theoretical and practical museology.
Integration of historical science with museum practice.
МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО
Олександр БІЛОУС
ЗВІТИ РАДЯНСЬКИХ ПАРТИЗАНСЬКИХ ФОРМУВАНЬ: ПРАВДА, ВИГАДКИ, ФАЛЬСИФІКАЦІЇ
завантажити
Аліна ІВАНЕНКО
ПРАКТИКА РОБОТИ СУДІВ РАЙХСКОМІСАРІАТУ «УКРАЇНА» ІЗ ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВІДНОСИН В УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІУМІ (1941–1944): ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІОГРАФІЯ
завантажити
УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО, ВІЙНА ТА РЕВОЛЮЦІЙНІ ЗСУВИ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
Андрій ЛИСЕНКО
УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПОВСТАНЦІВ У ЗБРОЙНОМУ ПРОТИСТОЯННІ НА УКРАЇНСЬКИХ ТЕРЕНАХ У 1918–1919 рр.
завантажити
Андрій ТАРАСОВ
ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНІ ЦЕНТРАЛЬНИХ ДЕРЖАВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ (1914–1917): ХАРАКТЕРИСТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО СКЛАДУ
завантажити
ГРАНІ ВІЙНИ
Віталій ГОРОБЕЦЬ
СПІВПРАЦЯ З ВОРОГОМ ЯК ВИМУШЕНА МОДЕЛЬ ПОВЕДІНКИ ТА СТРАТЕГІЯ ВИЖИВАННЯ
завантажити
УКРАЇНСЬКИЙ ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ
Володимир КРИМІНСЬКИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ ІМПЕРІАЛІЗМ У «ВОЄННІЙ ДОКТРИНІ» МИХАЙЛА КОЛОДЗІНСЬКОГО
завантажити
Володимир ТРЕТЯК
ІІІ НАДЗВИЧАЙНИЙ ВЕЛИКИЙ ЗБІР ОУН(б) ЯК ЕТАП УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
завантажити
ОКУПАЦІЙНІ РЕЖИМИ
Юрій СКРИПНИЧЕНКО
ЗАХОДИ НАЦИСТСЬКОЇ НІМЕЧЧИНИ ЩОДО ВІДБУДОВИ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ХАРКІВЩИНИ ЯК НАЙГОЛОВНІША ПЕРЕДУМОВА ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ МІСЦЕВОЇ РОБОЧОЇ СИЛИ НА ОКУПАЦІЙНІ ПІДПРИЄМСТВА
завантажити
ДО ІСТОРІЇ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ
Вадим МАШТАЛІР
ГЕНЕЗИС ВІЙСЬКОВИХ МУЗЕЇВ ТА АНАЛІЗ ЇХ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ТЕРЕЗАХ СТАНОВЛЕННЯ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ
завантажити
МУЗЕЙНА КОМУНІКАЦІЯ
Олександр ОЧЕРЕТЯНИЙ
МУЗЕЙНИЙ ПРОЕКТ «УКРАЇНСЬКИЙ СХІД» ЯК МАЙДАНЧИК ДЛЯ КОМУНІКАЦІЙ У НАЦІОНАЛЬНОМУ МУЗЕЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ
завантажити
ХРОНІКА НАУКОВОГО ЖИТТЯ
Жанна ОЧЕРЕТЯНА, Тарас ГОРОДНЯК
V ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ МУЗЕЙНИЙ ФЕСТИВАЛЬ «МУЗЕЙ ТА ВИКЛИКИ ЧАСУ» (м. Дніпро, Дніпропетровський національний історичний музей імені Д.І. Яворницького, 18–24 вересня 2018 р.)
завантажити
Володимир СІМПЕРОВИЧ
ІСТОРИЧНИЙ ФОРУМ «ІІ СВІТОВА ВІЙНА: УКРАЇНСЬКИЙ ПОГЛЯД» (м. Дніпро, Дніпропетровський національний історичний музей імені Д.І. Яворницького, 20–21 вересня 2018 р.)
завантажити
НАШІ АВТОРИ