History of the Second World War and the Great Patriotic War,
local wars and armed conflicts of the 20th century.
Theoretical and practical museology.
Integration of historical science with museum practice.
МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО
Юрій СКРИПНИЧЕНКО
БІОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО «СХІДНИХ РОБІТНИКІВ» ЯК ДЖЕРЕЛО У ВИВЧЕННІ ІСТОРІЇ ОСТАРБАЙТЕРСТВА З ХАРКІВЩИНИ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
завантажити
УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО, ВІЙНА ТА РЕВОЛЮЦІЙНІ ЗСУВИ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
Андрій ЛИСЕНКО
УКРАЇНСЬКІ ПОВСТАНЦІ У ЗБРОЙНОМУ ПРОТИСТОЯННІ НА УКРАЇНСЬКИХ ТЕРЕНАХ У 1918–1919 рр.
завантажити
Олександр ШМОРГУН
ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА ЯК ПРОЛОГ ДО ДРУГОЇ ВСЕСВІТНЬОЇ ВОЄННОЇ КАТАСТРОФИ: СТАДІАЛЬНО-ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ
завантажити
ГРАНІ ВІЙНИ
Валентина СМІРНОВА
ПРО СТРАТЕГІЇ ВИЖИВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (за матеріалами фондозбірні Національного музею історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс)
завантажити
Лариса ЯМПОЛЬСЬКА
1-й ОКРЕМИЙ ЧЕХОСЛОВАЦЬКИЙ ПІХОТНИЙ БАТАЛЬЙОН ЯК ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНЕ ФОРМУВАННЯ У СКЛАДІ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОЇ ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ У 1942‒1943 рр.: ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА БОЙОВИЙ ШЛЯХ
завантажити
РАДЯНСЬКИЙ РУХ ОПОРУ
Олексій ВЕРБОВИЙ
ПЕРШИЙ РЕЙД СУМСЬКОГО ПАРТИЗАНСЬКОГО З’ЄДНАННЯ ПІД КОМАНДУВАННЯМ С.А. КОВПАКА ДО ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ
завантажити
РЕАЛІЇ ПОВОЄННЯ
Надія ЯКОБЧУК
УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД (1945–1953 рр.): СОЦІАЛЬНИЙ ВИМІР І ПОВСЯКДЕННІСТЬ
завантажити
ДО ІСТОРІЇ ВІЙСЬКОВОГО КАПЕЛАНСТВА
Андрій СТАРОДУБ
«ПАТРІОТИ-ДУШПАСТИРІ-ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ»: ПРАВОСЛАВНІ КАПЕЛАНИ ВІЙСЬКА ПОЛЬСЬКОГО В 1919–1949 рр.
завантажити
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ЗАПОВІДНИКИ В УКРАЇНІ
Андрій КУЗЬМЕНКО
СТВОРЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ВІДДІЛУ «МУЗЕЙ ІСТОРІЇ АРХІТЕКТУРИ СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ НОВОГО ТА НОВІТНЬОГО ЧАСУ» В КОНТЕКСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ»
завантажити
НАШІ АВТОРИ