History of the Second World War and the Great Patriotic War,
local wars and armed conflicts of the 20th century.
Theoretical and practical museology.
Integration of historical science with museum practice.
МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО
Олександр ОСИПЕНКО
ДЖЕРЕЛА З ВИВЧЕННЯ СТАНОВИЩА СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ТА «ТРУДОВИХ ГРОМАД» НА ПІВДЕННО-ЗАХІДНИХ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (1941 – 1944 рр.)
завантажити
Микола СЛОБОДЯНЮК
ДУХОВНИЙ СПРОТИВ НАЦИЗМУ В УКРАЇНІ (1939 – 1944 рр.): ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ
завантажити
Андрій СЛЮСАРЕНКО
СИЛИ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ ЗБРОЙНИХ СИЛ: ПЕРСПЕКТИВИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
завантажити
УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО, ВІЙНА ТА РЕВОЛЮЦІЙНІ ЗСУВИ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
Андрій ЛИСЕНКО
УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПОВСТАНЦІВ У ЗБРОЙНОМУ ПРОТИСТОЯННІ НА УКРАЇНСЬКИХ ТЕРЕНАХ У 1918 – 1919 рр.
завантажити
ГРАНІ ВІЙНИ
Сергій ПЕТРУХІН
ВІЙСЬКОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ ШТРАФНИХ ТА ШТУРМОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ У БОЙОВИХ ДІЯХ ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ (1942 – 1944 рр.)
завантажити
ЗБРОЙНІ КОНФЛІКТИ СУЧАСНОСТІ
Олександр КАЛІНІЧЕНКО
ІСТОРІЯ МОРСЬКОГО КОНФЛІКТУ МІЖ КИТАЄМ ТА В’ЄТНАМОМ І ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ПІДВОДНОЇ СКЛАДОВОЇ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ КРАЇН РЕГІОНУ
завантажити
МУЗЕЄФІКАЦІЯ ФОРТИФІКАЦІЙНИХ ПАМ’ЯТОК
Ігор ЛИСИЙ
ВЕКТОРИ МУЗЕЄФІКАЦІЇ ЗАМКІВ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
завантажити
ОСОБЛИВОСТІ МУЗЕЙНОГО НАУКОВОГО КОМПЛЕКТУВАННЯ
Володимир ТРЕТЯК
ПІДСУМКИ НАУКОВОГО ВІДРЯДЖЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ ДО ВЕРХОВИНСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В 2016 р.
завантажити
МУЗЕЙНЕ ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО
Володимир РУГАЛЬ
ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ЗАГИБЛИХ ВІННИЧЧИНИ В НАЦІОНАЛЬНОМУ МУЗЕЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ
завантажити
ХРОНІКА НАУКОВОГО ЖИТТЯ
Володимир СІМПЕРОВИЧ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР «ІЗРАЇЛЬСЬКА МУЗЕОЛОГІЯ ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ІСТОРІЇ ЄВРЕЙСЬКОГО НАРОДУ В МУЗЕЯХ СВІТУ» (м. ЛЬВІВ)
завантажити
РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ
Олександр ЛИСЕНКО
РЕЦЕНЗІЯ НА РУКОПИС МОНОГРАФІЇ КУЦЬКОЇ ОЛЕСІ МИКОЛАЇВНИ «ПРОПАГАНДИСТСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВСТУПУ ТА ПЕРЕБУВАННЯ ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ НА ТЕРИТОРІЇ КРАЇН ЄВРОПИ (1944 – 1945 РОКИ)»
завантажити
НАШІ АВТОРИ