History of the Second World War and the Great Patriotic War,
local wars and armed conflicts of the 20th century.
Theoretical and practical museology.
Integration of historical science with museum practice.
МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО
Олександр МАРІНЧЕНКО
ЧЕРВОНОАРМІЙЦІ В УМОВАХ НІМЕЦЬКОГО ПОЛОНУ: ОГЛЯД ІСТОРИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ
завантажити
Неля МЕЛЬНІЧУК
СУЧАСНА ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОЛІТИКИ ГОЛОКОСТУ НА ТЕРЕНАХ РАЙХСКОМІСАРІАТУ «УКРАЇНА»
завантажити
Володимир СІРОПОЛ
ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАДЯНСЬКИХ ВІЙСЬК У РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ (1941 – 1945 РОКІВ)
завантажити
ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ
Віталій ГЕДЗ
ДІЯЛЬНІСТЬ О. ОГЛОБЛИНА В КИЄВІ ПІД ЧАС НАЦИСТСЬКОГО ПАНУВАННЯ
завантажити
УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА РЕВОЛЮЦІЙНІ ЗСУВИ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
Андрій ЛИСЕНКО
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНИ НАПЕРЕДОДНІ СТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ ГЕТЬМАНА П.СКОРОПАДСЬКОГО
завантажити
НАЦИСТСЬКИЙ ОКУПАЦІЙНИЙ РЕЖИМ
Олексій ГОНЧАРЕНКО
«ЮДЕО-БІЛЬШОВИЗМ» ЯК МОДЕЛЬ ІДЕОЛОГІЧНОЇ ОБРОБКИ МІСЦЕВОГО НАСЕЛЕННЯ РАЙХСКОМІСАРІАТУ «УКРАЇНА» (1941 – 1944 рр.)
завантажити
Ольга СМОЛЯНЧУК
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПОДАТКОВО-ПРАВОВИХ НОРМ У ПРАКТИЦІ РОБОТИ ОКУПАЦІЙНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ РАЙХСКОМІСАРІАТУ «УКРАЇНА» (1941 – 1944 рр.)
завантажити
РУХ ОПОРУ
Олександр БІЛОУС, Валентина СМІРНОВА
КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПАРТИЗАНСЬКИЙ ЗАГІН «ПЕРЕМОГА АБО СМЕРТЬ»: ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ, БОЙОВИЙ ШЛЯХ, ПАМ’ЯТЬ
завантажити
РЕАЛІЇ ПОВОЄННОЇ ДОБИ
Дмитро МАЛЕЖИК
ТВОРЧА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДРУГОЇ РАДЯНІЗАЦІЇ РЕГІОНУ (1944 –1953 рр.)
завантажити
Оксана ПРОХОРЕНКО
«ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА» В СРСР У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ
завантажити
СКАРБНИЧКА МУЗЕЙНОГО ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА
Людмила БЕВЗ, Галина ЯРОВА
ДО ІСТОРІЇ ВИВЧЕННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО РУХУ УКРАЇНЦІВ У ПОВОЄННІЙ НІМЕЧЧИНІ (НА МАТЕРІАЛАХ АНДРІЯ ГЛІНІНА З МУЗЕЮ ГЕТЬМАНСТВА)
завантажити
Анеля КАЛЕНЮК, Віра ФОМІНА
«ЖІНОЧІ» ОРДЕНИ ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА В КОЛЕКЦІЇ МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ «НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 1941 – 1945 РОКІВ»
завантажити
Андрій СОЛОНЕЦЬ
ПРАПОР НЕВІДОМОГО АРТИЛЕРІЙСЬКОГО ПОЛКУ. ДО ІСТОРІЇ ВЕКСИЛОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ФОНДОВОЇ КОЛЕКЦІЇ МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ «НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 1941 – 1945 РОКІВ»)
завантажити
Оксана ЯНКОВЕНКО
НАГОРОДНА ВОГНЕПАЛЬНА ЗБРОЯ З КОЛЕКЦІЇ МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ «НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 1941 – 1945 РОКІВ»: ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ
завантажити
МУЗЕЙ І СУСПІЛЬСТВО
Тамара КУЦАЄВА
МОНІТОРИНГ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ ВІДВІДУВАЧІВ МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ «НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 1941 – 1945 РОКІВ» У КОНТЕКСТІ МУЗЕЙНОЇ СОЦІОЛОГІЇ ТА АНДРАГОГІКИ (2013 р.)
завантажити
Володимир СІМПЕРОВИЧ
ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ В МЕМОРІАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСІ «НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 1941 – 1945 РОКІВ»
завантажити
НАШІ АВТОРИ