History of the Second World War and the Great Patriotic War,
local wars and armed conflicts of the 20th century.
Theoretical and practical museology.
Integration of historical science with museum practice.
УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА РЕВОЛЮЦІЙНІ ЗСУВИ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
Андрій ЛИСЕНКО
УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПОВСТАНЦІВ У ЗБРОЙНОМУ ПРОТИСТОЯННІ НА УКРАЇНСЬКИХ ТЕРЕНАХ У 1918–1919 рр.
завантажити
РЕАЛІЇ МІЖВОЄННЯ
Роман ЗВАРИЧ
УВО ЯК ОБ’ЄКТ ОКРУЖНОГО СУДІВНИЦТВА В ДЕРЖАВНІЙ ПОЛІТИЦІ ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ У 1920–1930-х роках (НА ПРИКЛАДІ СТАНИСЛАВІВСЬКОГО ВОЄВОДСТВА)
завантажити
ГРАНІ ВІЙНИ
Сергій ПЕТРУХІН
ВИКОРИСТАННЯ ШТРАФНИХ ПІДРОЗДІЛІВ У КЕРЧЕНСЬКО-ЕЛЬТИГЕНСЬКІЙ ДЕСАНТНІЙ ТА КРИМСЬКІЙ НАСТУПАЛЬНІЙ ОПЕРАЦІЯХ У РОКИ НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ (1943–1944)
завантажити
РЕПАТРІАЦІЇ
Любов ДИПТАН
МЕДИКО-САНІТАРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕПАТРІАНТІВ НА ПРИКОРДОННИХ ПЕРЕВІРОЧНО-ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ПУНКТАХ НКВС СРСР В УКРАЇНІ В 1944–1945 рр.
завантажити
РЕАЛІЇ ПОВОЄННЯ
Олександр КАЛІНІЧЕНКО
ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА ДОВГОТРИВАЛИХ БОЙОВИХ СЛУЖБ РАДЯНСЬКИХ АТОМНИХ ПІДВОДНИХ ЧОВНІВ В ІНДІЙСЬКОМУ ОКЕАНІ НА ПРИКЛАДІ ПОХОДУ ПІДВОДНОГО ЧОВНА К-42 У 1983 РОЦІ
завантажити
ІНФОРМАЦІЙНІ ЧИННИКИ ВІЙСЬКОВОГО БУТТЯ
Ігор ПІДОПРИГОРА
ЕФЕКТ ІНФОРМАЦІЙНОГО ВАКУУМУ ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОПАГАНДИСТСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ У ЛЮТОМУ – БЕРЕЗНІ 2014 РОКУ
завантажити
ДО ІСТОРІЇ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ
Вадим МАШТАЛІР
ІСТОРИКО-СТАТИСТИЧНИЙ АСПЕКТ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНИХ МУЗЕЇВ НА ТЕРИТОРІЇ КИЇВСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ОКРУГУ
завантажити
НАУКА В МУЗЕЇ
Ірина ЄРМОЛАЄВА
АНАЛІЗ РОБОТИ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ ІЗ НАУКОВОГО КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗА 2017 р.
завантажити
Тетяна ПШЕНИЧНА
АНАЛІЗ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ ДОЛЬ ЗАГИБЛИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ВИЯВЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ПРО ЗАГИБЕЛЬ ЗА 2017 р.
завантажити
МУЗЕЙНА КОМУНІКАЦІЯ
Олександр ПАСТЕРНАК
НАВЧАЛЬНО-ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ЯК ФОРМА КОМУНІКАЦІЇ З МУЗЕЙНИМ ВІДВІДУВАЧЕМ
завантажити
ПАМ’ЯТКООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ
Ігор ЛИСИЙ
ОХОРОНА ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПНІВСЬКОГО ЗАМКУ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПЕРІОДУ 1991–2017 рр.
завантажити
РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ
Василь ГУМЕНЮК
АКАДЕМІЧНЕ ВИДАННЯ ПРО УКРАЇНСЬКИЙ РЕЗИСТАНС 40-50-х РОКІВ ХХ ст.
завантажити
НАШІ АВТОРИ