History of the Second World War and the Great Patriotic War,
local wars and armed conflicts of the 20th century.
Theoretical and practical museology.
Integration of historical science with museum practice.
ПАМ’ЯТНІ ДАТИ
Людмила РИБЧЕНКО
2 ВЕРЕСНЯ 1945 р. – ОСТАННЯ КРАПКА ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
завантажити
МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО
Віталій ГЕДЗ
ДО ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ УПРАВИ В ОКУПОВАНОМУ КИЄВІ. МУЗЕЙНО-АРХІВНИЙ АСПЕКТ
завантажити
ГРАНІ ВІЙНИ
Андрій РУККАС
КРЕМЕНЕЦЬ У ВЕРЕСНІ 1939 р.
завантажити
Володимир ЯХНІВСЬКИЙ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИСВОЄННЯ ЗВАННЯ ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
завантажити
НАЦИСТСЬКИЙ ОКУПАЦІЙНИЙ РЕЖИМ
Юрій СКРИПНИЧЕНКО
ПРИМУСОВІ РОБІТНИКИ НА ХАРКІВЩИНІ: ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ
завантажити
Роман ШЛЯХТИЧ
КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЄ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ КРИВОГО РОГУ В РОКИ НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941 – 1944)
завантажити
ТИЛ, МОБІЛІЗАЦІЇ, ЕВАКУАЦІЇ, ДЕПОРТАЦІЇ
Наталія ГАМАРНИК
ДЕПОРТАЦІЯ КРИМСЬКИХ ТАТАР У СПОГАДАХ ТА ЩОДЕННИКОВИХ ЗАПИСАХ ОЧЕВИДЦІВ ПОДІЙ
завантажити
ІСТОРІЯ ТА ЮРИСПРУДЕНЦІЯ: ДО ПІДВАЛИН СОЦІОГУМАНІТАРИСТИКИ
Владислав БАРСТОК
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО І СУДОВІ РЕПРЕСІЇ ЩОДО ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ (ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ ст.): ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ ПРОБЛЕМИ
завантажити
Олександр КИРИЧЕНКО, Олександра ТУНТУЛА
НОВІТНІЙ ЮРИДИЧНИЙ ДОКТРИНАЛЬНИЙ БАЗИС РОЗВИТКУ ІСТОРІЇ ТА ІНШИХ НАПРЯМКІВ СУСПІЛЬНОГО І ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ
завантажити
ДО ІСТОРІЇ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ ХІХ СТОЛІТТЯ
Олександр КАЛІНІЧЕНКО
ОСТАННЯ МОРСЬКА ЗВИТЯГА УКРАЇНСЬКИХ КОЗАКІВ (до 600-ї річниці Одеси)
завантажити
ТЕОРІЯ МУЗЕЄЗНАВСТВА ТА МУЗЕЙНА СПРАВА
Дмитро ПАНТЬО /Dmitriy PANTO/
МУЗЕЙ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ У ГДАНСЬКУ. ІСТОРІЯ. КОНЦЕПЦІЯ. НАРАТИВ
завантажити
Андрій КУЗЬМЕНКО
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ У МУЗЕЄЗНАВСТВІ
завантажити
Тамара КУЦАЄВА
ІСТОРІОГРАФІЯ МУЗЕЙНОЇ СОЦІОЛОГІЇ ТА АНДРАГОГІКИ (АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНИХ НАПРАЦЮВАНЬ ТА ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ, ПОШИРЕНОГО В УКРАЇНІ)
завантажити
СКАРБНИЧКА МУЗЕЙНОГО ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА
Ірина КОЦАБ’ЮК
АФГАНСЬКІ НАГОРОДИ У ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ
завантажити
ІЗ ПРАКТИКИ МУЗЕЙНОЇ РЕСТАВРАЦІЇ
Ірина РУДЕНКО
ЗБЕРІГАННЯ ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ РЕСТАВРАЦІЇ МУЗЕЙНИХ ПРЕДМЕТІВ
завантажити
НАШІ АВТОРИ