History of the Second World War and the Great Patriotic War,
local wars and armed conflicts of the 20th century.
Theoretical and practical museology.
Integration of historical science with museum practice.
МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО
Любов ЛЕГАСОВА
«НЕПРОЧИТАНІ ЛИСТИ 1941-ГО» ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ КАМ’ЯНЦЯ-ПОДІЛЬСЬКОГО В ПЕРШІ ДНІ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ
завантажити
Микола ГОЛОВКО
НАЦІОНАЛЬНІ СВІТОГЛЯДНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПЕРІОДУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ЗАРУБІЖНА ІСТОРІОГРАФІЯ
завантажити
Тетяна СТРІХАРСЬКА
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКІ КНИЖКИ ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ФОНДОВОЇ КОЛЕКЦІЇ МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ «НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 1941 – 1945 рр.»)
завантажити
ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ
Володимир СЕРГІЙЧУК
МИКОЛА ДУХОВ. ТВОРЕЦЬ НАЙОРИГІНАЛЬНІШИХ РОЗРОБОК
завантажити
ГРАНІ ВІЙНИ
Володимир ТРЕТЯК
ПРИЧИНИ ТА ОБСТАВИНИ ФОРМУВАННЯ 1-ГО УКРАЇНСЬКОГО ФРОНТУ
завантажити
Ярослава ПАСІЧКО
ВИСАДКА ВІЙСЬК У НОРМАНДІЇ. ОПЕРАЦІЯ «ОВЕРЛОРД»
завантажити
УКРАЇНСЬКИЙ ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ
Іван ПАТРИЛЯК
ДІЯЛЬНІСТЬ АГЕНТУРНО-БОЙОВОЇ ГРУПИ «ФОРТ» ЯК ПРИКЛАД БОРОТЬБИ РАДЯНСЬКИХ ОРГАНІВ ДЕРЖБЕЗПЕКИ ЗІ ЗБРОЙНИМ ПІДПІЛЛЯМ ОУН У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД
завантажити
ЕКОНОМІКА
Тетяна ШЕЛЕЙКО
ПІДГОТОВКА РОБІТНИЧИХ КАДРІВ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ ТРУДОВИХ РЕЗЕРВІВ НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ ВІЙНИ (1944 – 1945 рр.)
завантажити
МУЗЕЙ І СУСПІЛЬСТВО
Войцех ЛУКАШУН / Wojciech ŁUKASZUN
«ВОЯЦЬКА ДОЛЯ. ЩОДЕННЕ ЖИТТЯ ВОЇНІВ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ» ЗВІТ ПРО ВІДКРИТТЯ 29 ТРАВНЯ 2014 р. ВИСТАВКИ В ЗАМКОВОМУ МУЗЕЇ В МАЛЬБРОКУ / “ŻOŁNIERSKA DOLA. ŻYCIE CODZIENNE ŻOŁNIERZY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ“ SPRAWOZDANIE Z OTWARCIA WYSTAWY W MUZEUM ZAMKOWYM W MALBORKU 29.05.2014 R.
завантажити
Тамара КУЦАЄВА
КОМФОРТИЗАЦІЯ ВІДВІДУВАННЯ МУЗЕЮ
завантажити
ХРОНІКА НАУКОВОГО ЖИТТЯ
Віталій ГЕДЗ
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: «ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В УКРАЇНІ: АСПЕКТИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ»
завантажити
НАШІ АВТОРИ