History of the Second World War and the Great Patriotic War,
local wars and armed conflicts of the 20th century.
Theoretical and practical museology.
Integration of historical science with museum practice.
НАУКОВІ СТАТТІ
Іван КОВАЛЬЧУК
МЕМОРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС: СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК
завантажити
Любов ЛЕГАСОВА
ДО ПИТАННЯ ПРО НАУКОВУ КОНЦЕПЦІЮ РОЗВИТКУ МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
завантажити
Віра ФОМІНА
ДЕЯКІ МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ГОЛОВНОЇ ЕКСПОЗИЦІЇ МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
завантажити
Володимир СІМПЕРОВИЧ
ІСТОРИКО-ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ ЯК ОСНОВА МУЗЕЄЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
завантажити
Людмила РИБЧЕНКО
МЕТОДИКА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ ДОЛЬ ЗНИКЛИХ БЕЗВІСТИ ВОЇНІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 1941–1945 РОКІВ
завантажити
Ірина ВАСИЛЬЄВА
ТРАДИЦІЇ ТА НОВАТОРСТВО В ЕКСПОЗИЦІЙНОМУ ВТІЛЕННІ ТЕМИ «ПОЧАТОК ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ»
завантажити
Ірина ЄРМОЛАЄВА
ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОНДОВІЙ РОБОТІ МУЗЕЮ
завантажити
Анна ЖУКОВСЬКА, Михайло ФІЛОНЕНКО
ОСОБОВІ СПРАВИ ГЕРОЇВ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО
завантажити
Наталія ФІЛАТОВА
МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ЕКСКУРСОВОДІВ У МЕМОРІАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСІ
завантажити
Інна СЕРБІНА
ОСНОВНІ МЕТОДИЧНІ ПРИНЦИПИ РОБОТИ З ДИТЯЧОЮ АУДИТОРІЄЮ
завантажити
Валерій ГРИЦЕНКО
ВІРТУАЛЬНА ЕКСКУРСІЯ – ВАЖЛИВИЙ МЕТОД ПРЕЗЕНТАЦІЇ МУЗЕЮ
завантажити
Тамара КУЦАЄВА
МУЗЕЙНИЙ ВІДВІДУВАЧ: ХТО ВІН? (Аналіз соціально-музейного опитування відвідувачів Меморіального комплексу«Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років» у 2009–2010 рр.)
завантажити
РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ
В. ТРОФИМОВИЧ, В. МАРЧУК
НАУКОВО-ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ВИДАННЯ ПРО СЛАВУТСЬКИЙ ТАБІР ДЛЯ РАДЯНСЬКИХ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ
завантажити
Ірина ВОЙЦЕХІВСЬКА
ЕПІСТОЛЯРНА СПОВІДЬ ЗАХИСНИКІВ ВІТЧИЗНИ
завантажити
Світлана КОСТИЛЄВА
ІНШИЙ ПОГЛЯД НА ОКУПАЦІЮ КИЄВА
завантажити
Катерина ДВІРНА
СТОРІНКАМИ НІМЕЦЬКИХ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ
завантажити
НАУКОВІ ТА НАУКОВО-ПУБЛІЦИСТИЧНІ ПРАЦІ СПІВРОБІТНИКІВ МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
Бібліографічний бюлетень (1994–2013 рр.)
завантажити
НАШІ АВТОРИ
Спецвипуск