Geschichte des Zweiten Weltkriegs, des Großen Vaterländischen Kriegs,
lokaler Kriege und Militärkonflikte des 20.
Jahrhunderts: Museumskunde in Theorie und Praxis.
Integration der Geschichtswissenschaft mit Museumspraxis.
МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО
Юрій СКРИПНИЧЕНКО
БІОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО «СХІДНИХ РОБІТНИКІВ» ЯК ДЖЕРЕЛО У ВИВЧЕННІ ІСТОРІЇ ОСТАРБАЙТЕРСТВА З ХАРКІВЩИНИ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
завантажити
УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО, ВІЙНА ТА РЕВОЛЮЦІЙНІ ЗСУВИ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
Андрій ЛИСЕНКО
УКРАЇНСЬКІ ПОВСТАНЦІ У ЗБРОЙНОМУ ПРОТИСТОЯННІ НА УКРАЇНСЬКИХ ТЕРЕНАХ У 1918–1919 рр.
завантажити
Олександр ШМОРГУН
ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА ЯК ПРОЛОГ ДО ДРУГОЇ ВСЕСВІТНЬОЇ ВОЄННОЇ КАТАСТРОФИ: СТАДІАЛЬНО-ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ
завантажити
ГРАНІ ВІЙНИ
Валентина СМІРНОВА
ПРО СТРАТЕГІЇ ВИЖИВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (за матеріалами фондозбірні Національного музею історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс)
завантажити
Лариса ЯМПОЛЬСЬКА
1-й ОКРЕМИЙ ЧЕХОСЛОВАЦЬКИЙ ПІХОТНИЙ БАТАЛЬЙОН ЯК ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНЕ ФОРМУВАННЯ У СКЛАДІ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОЇ ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ У 1942‒1943 рр.: ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА БОЙОВИЙ ШЛЯХ
завантажити
РАДЯНСЬКИЙ РУХ ОПОРУ
Олексій ВЕРБОВИЙ
ПЕРШИЙ РЕЙД СУМСЬКОГО ПАРТИЗАНСЬКОГО З’ЄДНАННЯ ПІД КОМАНДУВАННЯМ С.А. КОВПАКА ДО ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ
завантажити
РЕАЛІЇ ПОВОЄННЯ
Надія ЯКОБЧУК
УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД (1945–1953 рр.): СОЦІАЛЬНИЙ ВИМІР І ПОВСЯКДЕННІСТЬ
завантажити
ДО ІСТОРІЇ ВІЙСЬКОВОГО КАПЕЛАНСТВА
Андрій СТАРОДУБ
«ПАТРІОТИ-ДУШПАСТИРІ-ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ»: ПРАВОСЛАВНІ КАПЕЛАНИ ВІЙСЬКА ПОЛЬСЬКОГО В 1919–1949 рр.
завантажити
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ЗАПОВІДНИКИ В УКРАЇНІ
Андрій КУЗЬМЕНКО
СТВОРЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ВІДДІЛУ «МУЗЕЙ ІСТОРІЇ АРХІТЕКТУРИ СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ НОВОГО ТА НОВІТНЬОГО ЧАСУ» В КОНТЕКСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ»
завантажити
НАШІ АВТОРИ