Geschichte des Zweiten Weltkriegs, des Großen Vaterländischen Kriegs,
lokaler Kriege und Militärkonflikte des 20.
Jahrhunderts: Museumskunde in Theorie und Praxis.
Integration der Geschichtswissenschaft mit Museumspraxis.
МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО
Олександр ОСИПЕНКО
ДЖЕРЕЛА З ВИВЧЕННЯ СТАНОВИЩА СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ТА «ТРУДОВИХ ГРОМАД» НА ПІВДЕННО-ЗАХІДНИХ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (1941 – 1944 рр.)
завантажити
Микола СЛОБОДЯНЮК
ДУХОВНИЙ СПРОТИВ НАЦИЗМУ В УКРАЇНІ (1939 – 1944 рр.): ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ
завантажити
Андрій СЛЮСАРЕНКО
СИЛИ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ ЗБРОЙНИХ СИЛ: ПЕРСПЕКТИВИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
завантажити
УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО, ВІЙНА ТА РЕВОЛЮЦІЙНІ ЗСУВИ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
Андрій ЛИСЕНКО
УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПОВСТАНЦІВ У ЗБРОЙНОМУ ПРОТИСТОЯННІ НА УКРАЇНСЬКИХ ТЕРЕНАХ У 1918 – 1919 рр.
завантажити
ГРАНІ ВІЙНИ
Сергій ПЕТРУХІН
ВІЙСЬКОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ ШТРАФНИХ ТА ШТУРМОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ У БОЙОВИХ ДІЯХ ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ (1942 – 1944 рр.)
завантажити
ЗБРОЙНІ КОНФЛІКТИ СУЧАСНОСТІ
Олександр КАЛІНІЧЕНКО
ІСТОРІЯ МОРСЬКОГО КОНФЛІКТУ МІЖ КИТАЄМ ТА В’ЄТНАМОМ І ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ПІДВОДНОЇ СКЛАДОВОЇ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ КРАЇН РЕГІОНУ
завантажити
МУЗЕЄФІКАЦІЯ ФОРТИФІКАЦІЙНИХ ПАМ’ЯТОК
Ігор ЛИСИЙ
ВЕКТОРИ МУЗЕЄФІКАЦІЇ ЗАМКІВ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
завантажити
ОСОБЛИВОСТІ МУЗЕЙНОГО НАУКОВОГО КОМПЛЕКТУВАННЯ
Володимир ТРЕТЯК
ПІДСУМКИ НАУКОВОГО ВІДРЯДЖЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ ДО ВЕРХОВИНСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В 2016 р.
завантажити
МУЗЕЙНЕ ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО
Володимир РУГАЛЬ
ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ЗАГИБЛИХ ВІННИЧЧИНИ В НАЦІОНАЛЬНОМУ МУЗЕЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ
завантажити
ХРОНІКА НАУКОВОГО ЖИТТЯ
Володимир СІМПЕРОВИЧ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР «ІЗРАЇЛЬСЬКА МУЗЕОЛОГІЯ ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ІСТОРІЇ ЄВРЕЙСЬКОГО НАРОДУ В МУЗЕЯХ СВІТУ» (м. ЛЬВІВ)
завантажити
РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ
Олександр ЛИСЕНКО
РЕЦЕНЗІЯ НА РУКОПИС МОНОГРАФІЇ КУЦЬКОЇ ОЛЕСІ МИКОЛАЇВНИ «ПРОПАГАНДИСТСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВСТУПУ ТА ПЕРЕБУВАННЯ ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ НА ТЕРИТОРІЇ КРАЇН ЄВРОПИ (1944 – 1945 РОКИ)»
завантажити
НАШІ АВТОРИ