Geschichte des Zweiten Weltkriegs, des Großen Vaterländischen Kriegs,
lokaler Kriege und Militärkonflikte des 20.
Jahrhunderts: Museumskunde in Theorie und Praxis.
Integration der Geschichtswissenschaft mit Museumspraxis.
МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО
Олександр МАРІНЧЕНКО
ЧЕРВОНОАРМІЙЦІ В УМОВАХ НІМЕЦЬКОГО ПОЛОНУ: ОГЛЯД ІСТОРИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ
завантажити
Неля МЕЛЬНІЧУК
СУЧАСНА ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОЛІТИКИ ГОЛОКОСТУ НА ТЕРЕНАХ РАЙХСКОМІСАРІАТУ «УКРАЇНА»
завантажити
Володимир СІРОПОЛ
ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАДЯНСЬКИХ ВІЙСЬК У РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ (1941 – 1945 РОКІВ)
завантажити
ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ
Віталій ГЕДЗ
ДІЯЛЬНІСТЬ О. ОГЛОБЛИНА В КИЄВІ ПІД ЧАС НАЦИСТСЬКОГО ПАНУВАННЯ
завантажити
УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА РЕВОЛЮЦІЙНІ ЗСУВИ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
Андрій ЛИСЕНКО
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНИ НАПЕРЕДОДНІ СТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ ГЕТЬМАНА П.СКОРОПАДСЬКОГО
завантажити
НАЦИСТСЬКИЙ ОКУПАЦІЙНИЙ РЕЖИМ
Олексій ГОНЧАРЕНКО
«ЮДЕО-БІЛЬШОВИЗМ» ЯК МОДЕЛЬ ІДЕОЛОГІЧНОЇ ОБРОБКИ МІСЦЕВОГО НАСЕЛЕННЯ РАЙХСКОМІСАРІАТУ «УКРАЇНА» (1941 – 1944 рр.)
завантажити
Ольга СМОЛЯНЧУК
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПОДАТКОВО-ПРАВОВИХ НОРМ У ПРАКТИЦІ РОБОТИ ОКУПАЦІЙНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ РАЙХСКОМІСАРІАТУ «УКРАЇНА» (1941 – 1944 рр.)
завантажити
РУХ ОПОРУ
Олександр БІЛОУС, Валентина СМІРНОВА
КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПАРТИЗАНСЬКИЙ ЗАГІН «ПЕРЕМОГА АБО СМЕРТЬ»: ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ, БОЙОВИЙ ШЛЯХ, ПАМ’ЯТЬ
завантажити
РЕАЛІЇ ПОВОЄННОЇ ДОБИ
Дмитро МАЛЕЖИК
ТВОРЧА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДРУГОЇ РАДЯНІЗАЦІЇ РЕГІОНУ (1944 –1953 рр.)
завантажити
Оксана ПРОХОРЕНКО
«ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА» В СРСР У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ
завантажити
СКАРБНИЧКА МУЗЕЙНОГО ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА
Людмила БЕВЗ, Галина ЯРОВА
ДО ІСТОРІЇ ВИВЧЕННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО РУХУ УКРАЇНЦІВ У ПОВОЄННІЙ НІМЕЧЧИНІ (НА МАТЕРІАЛАХ АНДРІЯ ГЛІНІНА З МУЗЕЮ ГЕТЬМАНСТВА)
завантажити
Анеля КАЛЕНЮК, Віра ФОМІНА
«ЖІНОЧІ» ОРДЕНИ ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА В КОЛЕКЦІЇ МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ «НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 1941 – 1945 РОКІВ»
завантажити
Андрій СОЛОНЕЦЬ
ПРАПОР НЕВІДОМОГО АРТИЛЕРІЙСЬКОГО ПОЛКУ. ДО ІСТОРІЇ ВЕКСИЛОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ФОНДОВОЇ КОЛЕКЦІЇ МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ «НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 1941 – 1945 РОКІВ»)
завантажити
Оксана ЯНКОВЕНКО
НАГОРОДНА ВОГНЕПАЛЬНА ЗБРОЯ З КОЛЕКЦІЇ МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ «НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 1941 – 1945 РОКІВ»: ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ
завантажити
МУЗЕЙ І СУСПІЛЬСТВО
Тамара КУЦАЄВА
МОНІТОРИНГ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ ВІДВІДУВАЧІВ МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ «НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 1941 – 1945 РОКІВ» У КОНТЕКСТІ МУЗЕЙНОЇ СОЦІОЛОГІЇ ТА АНДРАГОГІКИ (2013 р.)
завантажити
Володимир СІМПЕРОВИЧ
ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ В МЕМОРІАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСІ «НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 1941 – 1945 РОКІВ»
завантажити
НАШІ АВТОРИ