Geschichte des Zweiten Weltkriegs, des Großen Vaterländischen Kriegs,
lokaler Kriege und Militärkonflikte des 20.
Jahrhunderts: Museumskunde in Theorie und Praxis.
Integration der Geschichtswissenschaft mit Museumspraxis.
УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА РЕВОЛЮЦІЙНІ ЗСУВИ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
Андрій ЛИСЕНКО
УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПОВСТАНЦІВ У ЗБРОЙНОМУ ПРОТИСТОЯННІ НА УКРАЇНСЬКИХ ТЕРЕНАХ У 1918–1919 рр.
завантажити
РЕАЛІЇ МІЖВОЄННЯ
Роман ЗВАРИЧ
УВО ЯК ОБ’ЄКТ ОКРУЖНОГО СУДІВНИЦТВА В ДЕРЖАВНІЙ ПОЛІТИЦІ ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ У 1920–1930-х роках (НА ПРИКЛАДІ СТАНИСЛАВІВСЬКОГО ВОЄВОДСТВА)
завантажити
ГРАНІ ВІЙНИ
Сергій ПЕТРУХІН
ВИКОРИСТАННЯ ШТРАФНИХ ПІДРОЗДІЛІВ У КЕРЧЕНСЬКО-ЕЛЬТИГЕНСЬКІЙ ДЕСАНТНІЙ ТА КРИМСЬКІЙ НАСТУПАЛЬНІЙ ОПЕРАЦІЯХ У РОКИ НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ (1943–1944)
завантажити
РЕПАТРІАЦІЇ
Любов ДИПТАН
МЕДИКО-САНІТАРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕПАТРІАНТІВ НА ПРИКОРДОННИХ ПЕРЕВІРОЧНО-ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ПУНКТАХ НКВС СРСР В УКРАЇНІ В 1944–1945 рр.
завантажити
РЕАЛІЇ ПОВОЄННЯ
Олександр КАЛІНІЧЕНКО
ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА ДОВГОТРИВАЛИХ БОЙОВИХ СЛУЖБ РАДЯНСЬКИХ АТОМНИХ ПІДВОДНИХ ЧОВНІВ В ІНДІЙСЬКОМУ ОКЕАНІ НА ПРИКЛАДІ ПОХОДУ ПІДВОДНОГО ЧОВНА К-42 У 1983 РОЦІ
завантажити
ІНФОРМАЦІЙНІ ЧИННИКИ ВІЙСЬКОВОГО БУТТЯ
Ігор ПІДОПРИГОРА
ЕФЕКТ ІНФОРМАЦІЙНОГО ВАКУУМУ ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОПАГАНДИСТСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ У ЛЮТОМУ – БЕРЕЗНІ 2014 РОКУ
завантажити
ДО ІСТОРІЇ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ
Вадим МАШТАЛІР
ІСТОРИКО-СТАТИСТИЧНИЙ АСПЕКТ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНИХ МУЗЕЇВ НА ТЕРИТОРІЇ КИЇВСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ОКРУГУ
завантажити
НАУКА В МУЗЕЇ
Ірина ЄРМОЛАЄВА
АНАЛІЗ РОБОТИ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ ІЗ НАУКОВОГО КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗА 2017 р.
завантажити
Тетяна ПШЕНИЧНА
АНАЛІЗ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ ДОЛЬ ЗАГИБЛИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ВИЯВЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ПРО ЗАГИБЕЛЬ ЗА 2017 р.
завантажити
МУЗЕЙНА КОМУНІКАЦІЯ
Олександр ПАСТЕРНАК
НАВЧАЛЬНО-ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ЯК ФОРМА КОМУНІКАЦІЇ З МУЗЕЙНИМ ВІДВІДУВАЧЕМ
завантажити
ПАМ’ЯТКООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ
Ігор ЛИСИЙ
ОХОРОНА ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПНІВСЬКОГО ЗАМКУ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПЕРІОДУ 1991–2017 рр.
завантажити
РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ
Василь ГУМЕНЮК
АКАДЕМІЧНЕ ВИДАННЯ ПРО УКРАЇНСЬКИЙ РЕЗИСТАНС 40-50-х РОКІВ ХХ ст.
завантажити
НАШІ АВТОРИ