Geschichte des Zweiten Weltkriegs, des Großen Vaterländischen Kriegs,
lokaler Kriege und Militärkonflikte des 20.
Jahrhunderts: Museumskunde in Theorie und Praxis.
Integration der Geschichtswissenschaft mit Museumspraxis.
МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО
Володимир КИДОНЬ
ІСТОРІОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ НАСТУПАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ 1943 р. У ПРАЦЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ АВТОРІВ
завантажити
Володимир СІМПЕРОВИЧ
«БИТВА ЗА УКРАЇНУ» (1943 – 1944 рр.): ІСТОРІОГРАФІЧНА ВІЗІЯ НА ТЛІ ПОДІЙ
завантажити
Василь УХАЧ
УКРАЇНСЬКЕ ПОВСТАНСЬКЕ ЗАПІЛЛЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ (вибрані аспекти)
завантажити
УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО, ВІЙНА ТА РЕВОЛЮЦІЙНІ ЗСУВИ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
Андрій ЛОЗИНСЬКИЙ
НАСЛІДКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ДЛЯ УКРАЇНCЬКИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
завантажити
Андрій ЛИСЕНКО
УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПОВСТАНЦІВ У ЗБРОЙНОМУ ПРОТИСТОЯННІ НА УКРАЇНСЬКИХ ТЕРЕНАХ У 1918 – 1919 рр.
завантажити
УКРАЇНСЬКИЙ ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ
Володимир ТРЕТЯК
ІДЕОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ОУН НА ТЛІ МІЖНАРОДНИХ ПОДІЙ 30-х рр. ХХ ст.
завантажити
Роман ШЛЯХТИЧ
АГЕНТУРНО-ОПЕРАТИВНІ ЗАХОДИ РАДЯНСЬКИХ СИЛ СПЕЦОПЕРАЦІЙ ЩОДО ВИЯВЛЕННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАЦІОНАЛІСТИЧНИХ ОСЕРЕДКІВ НА ТЕРИТОРІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВПРОДОВЖ 1944 – 1945 рр.
завантажити
ДО ІСТОРІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІЙН СУЧАСНОСТІ
Ольга ГАПЕЄВА
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРОТИСТОЯННЯ МІЖ РОСІЄЮ ТА ЕСТОНІЄЮ НА ПРИКЛАДІ ПОДІЙ «БРОНЗОВОЇ НОЧІ» 2007 р.
завантажити
КРАЄЗНАВЧО-ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФОРТИФІКАЦІЙНИХ ПАМ’ЯТОК
Ігор ЛИСИЙ
ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧА ТА ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНА ОЦІНКА РАКОВЕЦЬКОГО ЗАМКУ
завантажити
НАУКА В МУЗЕЇ
Жанна ОЧЕРЕТЯНА
АНАЛІЗ РОБОТИ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ З НАУКОВОГО КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗА 2014 – 2016 рр.
завантажити
РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ
Віталій СТЕЦКЕВИЧ
ЦІКАВА Й ВАГОМА ПРАЦЯ (Рец. на: Слободянюк М.А. Антифашистський рух Опору в Україні (1939 – 1944 рр.): історіографія проблеми. – Дніпро: Герда, 2017. – 460 с.)
завантажити
НАШІ АВТОРИ